Medarbejderkompetencer, der matcher

Den nye beskæftigelsesreform stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til en kompetenceudvikling hos dem selv, men den skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser medarbejderkompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

COK tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

Målrettet og håndholdt indsats over for borgere med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed

Hvordan skaber vi job eller uddannelse til borgere med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed

Se detaljer

Seminar for ledere på beskæftigelses- og socialområdet. Udsatte ledige i job - beskæftigelsesindikatorer

Hvordan får vi udsatte ledige i job?

Se detaljer

Rammer for ledelse af et sprogcenter

Grundkursus for ledere af sprogcentre om lovgivning, personaleledelse mv.

Se detaljer

Styr på danskuddannelser til voksne udlændinge

Få styr på ny lovgivning og inspiration til det gode udbud på danskuddannelsesområdet

Se detaljer

Når unge ryger hash

Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Se detaljer

Mentorskab i praksis i beskæftigelsesindsats og ungdomsuddannelser

Få viden og metoder, der styrker dig som mentor og hjælper dig til at skabe motivation for, at mentee i højere grad mestrer eget liv og udvikling.

Se detaljer

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Se detaljer

Bliv en bedre samarbejdspartner for mennesker med autisme

Få større indsigt i autisme og få konkrete redskaber til, hvordan du kan skabe et godt og varigt samarbejde og dermed lykkes med din indsats over for mennesker med autisme.

Se detaljer

Virksomhedsservice og -samarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Få mere effekt af beskæftigelsesindsatsens samarbejde med erhvervslivet – Har I evnen til at etablere gensidig værdi, så begge parter opnår målbare fordele? Har I en serviceprofil med tydelige kvalite

Se detaljer

Virksomhedsrettede redskaber i beskæftigelsesindsatsen

Få helt tjek på lovgivningen for anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik samt de supplerende tilbud, der kan bidrage til, at flere kommer i beskæftigelse.

Se detaljer