Valgmoduler for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for økonomi, kommunaljura eller grundlægggende kommunal administration.

Viden og redskaber i kontrolindsatsen

Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager.

Se detaljer

Kommunal opkrævning

Kommunale opkrævning er ikke blot afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men den er også med til at sikre borgerens tillid. Få stykret dine kompetencer i Kommunal opkrævning!

Se detaljer

Centrale økonomifunktioner

Du får viden om samfundsøkonomisk styring og styringsredskaber, og du lærer at analysere konsekvenserne heraf for kommunal og regional økonomi.

Se detaljer

Retlige forhold - hverdagsjura i det offentlige

Kan din arbejdsplads blive erstatningspligtig, og kan din kommune indgå en aftale?

Se detaljer

Budget og regnskab

Hvad er de daglige arbejdsopgaver med budget og regnskab?
Hvad er sammenhængen mellem daglige økonomiopgaver og økonomistyring?

Se detaljer

Sagsbehandling

Forstå de forskellige aspekter i sagsbehandlingen og få kompetencer til at analysere og vurdere konkrete sagsforløb fra start til slut.

Se detaljer

Skoler og administrative fællesskaber

Under revision, udbydes fra januar 2018

Se detaljer