Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode

Lær hvordan du arbejder med udvikling og vedligeholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser

Se detaljer

Forløbskoordinering, kommunikation og psykologi

Her lærer du bl.a., hvordan patientforløb bliver sammenhængende, koordineret og optimeret, både sundhedsfagligt, organisatorisk og i forhold til patientens oplevelse

Se detaljer

Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi

Du lærer at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og får bl.a. kompetencer til at tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange og deltage i udviklings- og informationsprojekter.

Se detaljer

Alle 3 obligatoriske moduler på Sundhedskommunom

Tilmeld dig alle tre obligatoriske moduler samlet og opnå rabat.
Modulerne gennemføres på et år
Du kan se udbytte og indhold på de enkelte moduler.

Se detaljer