Team- og netværksledelse

På modulet skærpes din kompetence som leder til at navigere i det udvidede ledelsesrum mellem forskellige aktører og relationer - borgere, forvaltning, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Se detaljer

Coaching

På modulet tilegner du dig viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.

Se detaljer

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte

På modulet vil du blive præsenteret for det teoretiske grundlag samt træne de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer.

Se detaljer

Ledelse og Jura

Den stigende retliggørelse af den offentlige sektor, som har udviklet sig inden for de seneste 10 - 15 år, har betydning på alle niveauer i kommunale organisationer.

Se detaljer

Ledelse af digitalisering (Ledelse af forandringsprocesser)

På modulet tilegner du dig kompetencer til at booste den digitale kultur på arbejdspladsen med henblik på gevinstrealisering på dit respektive kommunale velfærdsområde.

Se detaljer

Projektledelse

Modulet udvikler dine kompetencer som leder i forhold til at analysere, tilrettelægge, tilpasse, lede projekter og anvende projekterne som dynamiske og integrerede dele af din organisations strategi.

Se detaljer

Modernisering i offentlige organisationer

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Se detaljer

Sektorledelse

Modulet bidrager til at udvikle din forståelse for den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Se detaljer

Ledelse af ekstern kommunikation og pressehåndtering

Du tilegner dig viden, handlekompetence og metoder til at arbejde med kommunikation i udviklingen af den offentlige velfærdsproducerende organisation.

Se detaljer

Ledelse og kompetenceudvikling

Modulet udvikler og øger dine kompetencer til at håndtere komplekse ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med systematisk arbejde med kompetence-, personaleudvikling og uddannelsesplanlægning.

Se detaljer