Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Modulet udvikler din evne til at omforme politiske mål til kvalitet og effekt for borgere og brugere.

Se detaljer

Myndighed med momentum – Lederforløb

Ny uddannelse fra KL og COK, der skærper din ledelsespraksis, så du som leder kan styrke kvalitet

Se detaljer

Myndighed med momentum - Myndighedsrådgivere

Ny uddannelse fra KL og COK, der giver dig konkrete redskaber til at styrke kvaliteten i din sags

Se detaljer

Kommunikation i ledelseslignende funktioner - (Modulet "Kommunikation" på diplomniveau)

Kommunikation i gråzonen mellem ledelse og medarbejder
Er du koordinator, teamleder, projektleder, tovholder eller udviklingskonsulent og befinder dig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder?

Se detaljer

Ledere uden formelt personaleansvar - (Modulet "Det personlige lederskab" på diplomniveau)

Hvorfor nu et modul om ledelse -når jeg ikke formelt er leder?
På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan.

Se detaljer

Organisation og styring

Modulet udvikler og forbedrer dine evner til at forstå, håndtere og i praksis implementere strategisk ledelse og styring af offentlige organisationer.

Se detaljer

Udvikling, forandring og innovation

Lær at arbejde strategisk med innovative løsninger, der gavner borgere og brugere, og få kendskab til udviklings-, forandrings- og innovationsteorier samt erfaringer med samskabende processer.

Se detaljer

Personaleledelse

Modulet skærper din opmærksomhed omkring - og forståelse af - samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere.

Se detaljer

Kommunikation

Modulet udvikler og forbedrer dine evner som kommunikator i forhold til både interne og eksterne interessenter.

Se detaljer

Det personlige lederskab

Modulet udvikler og forbedrer dine evner til at bringe personlige ressourcer i spil uden at sætte dig selv over styr.

Se detaljer