Besøg samskabelse.cok.dk

Find os på facebook

Koncept

Vi gennemfører Kattegat 2014 som internatforløb regionalt fra torsdag aften til lørdag frokost. Den gennemgående bemanding af forløbene vil være to kommunaldirektører. I programmet indgår der et oplæg om KL og kommunestyret – perspektiver og udfordringer, ligesom der vil være et kort oplæg ved COK om politikere og kompetenceudvikling.
 
Formen i de fem moduler veksler mellem klassiske oplæg/undervisning, workshops og erfaringsudveksling. Endvidere vil der i modulerne blive benyttet generelle, fiktive cases og reelle cases fra deltagernes egne kommuner/regioner. Formen for de enkelte moduler er endnu ikke fastlagt.
 
Deltagerne forventes at deltage aktivt på kurserne. Dvs. de kommer til at arbejde med fiktive og reelle cases. Derudover forventes det, at deltagerne konkret tager læringen med hjem til deres egen kommune og virke.