Pris: 0 kr.

Kommunikation i ledelseslignende funktioner - (Modulet "Kommunikation" på diplomniveau)

Kommunikation - i gråzonen mellem ledelse og medarbejder

Er du koordinator, teamleder, projektleder, tovholder eller udviklingskonsulent, og befinder du dig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder?

Oplever du, at du er kollega, men måske uden nødvendigvis at være opmærksom på det, udøver uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne?

Når du som medarbejder skal navigere i ovenstående udfordringer, stiller det store krav til dine kommunikative kompetencer. På trods af at du måske ikke har det formelle personaleansvar, vil du ofte skulle rammesætte opgaveløsningen og kommunikere pejlemærker og retning.

Du leder måske ugentlige møder og vil også ofte varetage både daglig dialog med dine kolleger og derved de mere vanskelige samtaler, der indimellem opstår. Du repræsenterer et bindeled mellem opgaveløsning og ledelse og vil derfor i høj grad skulle bidrage til at skabe mening og betydning gennem din kommunikation.

Modulet har til formål at give dig både teoretisk og praktisk viden og forståelse for, at organisationer og resultater skabes af din kommunikation. Vi fokuserer på, hvordan dine valg af forskellige kommunikative tilgange skaber betydning, både i forhold til hvem du er i gråzonen mellem ledelse og medarbejder - og i forhold til den helhed, som du er en del af (kolleger, ledelse, borgere osv.).

Du vil få skærpet din opmærksomhed på, hvilken betydning sproget og kommunikationen har for din egen "ledelsesmæssige praksis" - og blive i stand til at forstå og anvende kommunikation som et aktivt redskab i gråzonen mellem ledelse og medarbejder - i en offentlig og politisk styret organisation.

Modulet kredser om følgende temaer:
1. Kommunikation og sprog som aktivt ledelsesredskab - din rolle som fortolker og formidler.
2. Kommunikation og sprog i relation til ledelse af processer. Fokus på fx dialog og refleksion.
3. Kommunikation og sprog som meningsskabende og retningsgivende. Fokus på din rolle som forbinder/oversætter i relation til ledelse af udvikling og forandringsprocesser.
4. Strategisk kommunikation - forskellige samtaletyper og kommunikationsformer i organisationen.

Tilrettelæggelse

Efteråret 2016:

I Odense (Poul Pabian)
Undervisning: 21.9. + 5.10. + 26.10. + 9.11.2016
Studiegruppedag: 28.9. + 12.10. + 2.11.2016
Vejledning: 16.11.2016
Aflevering: 29.11.2016
Eksamen: 8. + 9.12.2016
Tilmeldingsfrist: 22.8.2016
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb
Vi modtager stadig tilmeldinger efter tilmledingsfristens udløb

Poul Pabian er cand.jur og har mange års erfaring som direktør - mest i det offentlige.
Derudover har han stor erfaring som underviser, blandt andet inden for ledelse, psykologi, samarbejde og kommunikation og er uddannet coach.
Poul er som formidler nærværende, humoristisk og engageret.
Han har en enestående evne til at skabe et tillidsfuldt og lærende rum.
-------------------------------------------------------------

Foråret 2017:
I Herlev - datoer er på vej

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer/bøger og forplejning på undervisningsdagene.

Eksamens form

Skr./Mdt

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er