Jurakurser for decentrale ledere

COK og KL – Jura og EU tilbyder en række kurser, der går helt tæt på lovgivningen på dit fagområde

KL og COK er kommunernes egne organisationer, og vi følger udviklingen i kommunal lovgivning tæt. Hos os får du derfor altid den sidste nye viden om kommunaljura, personalejura og EU-lovgivningens påvirkning i kommunerne – med helt konkrete cases, øvelser og eksempler, du kan genkende fra din kommunale hverdag.

Her finder du en række forløb, som er særligt relevante for decentrale ledere, som har behov for opdateret viden om kommunaljura og personalejuridiske forhold. 

Husk – alle vores forløb kan hentes hjem i egen organisation som et fælles forløb for en gruppe medarbejdere. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at afholde kurser i egen kommune. 

Se alle jura-kurser her  


Selvejende institutioners retlige forhold

Vi ser på selvejende institutioners retlige forhold, herunder vedtægter, driftsoverenskomster, samarbejdsaftaler, økonomi, faste ejendomme, kommunalt tilsyn, socialtilsyn og fondsret. 

Målet er, at du som deltager bliver i stand til at foretage en juridisk undersøgelse af de retlige forhold omkring en selvejende institution, der får tilskud fra kommunen eller har en aftale med kommunen. 

Du får inspiration til, hvordan dokumenter som vedtægter og driftsoverenskomster udformes, og hvordan kommunale midler sikres i dokumenter og ved kommunalt og fondsretligt tilsyn.

Aarhus 19.01.17 og Glostrup 23.03.17 | 3.250 kr. ekskl. moms | Læs mere her


Grundlæggende sagsbehandling for ikke-jurister

På kurset gennemgår vi de forvaltningsretlige regler for sagsbehandlingen fra start til slut. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til sagsoplysning, partsbegreb, notatpligt, aktindsigt, partshøring, klager, tavshedspligt m.v.? 

Praksisnære kommunale eksempler bliver inddraget.

Vejle 16.05.17 | 3.250 ekskl. moms | Læs mere her


Håndtering af sygefravær – for decentrale ledere

Som leder skal du være opmærksom på, hvilke værktøjer du kan anvende, når du har en syg medarbejder. 

Vi gennemgår reglerne i sygedagpengeloven bl.a. om sygemelding, lægelig dokumentation og opfølgning og ser på, hvordan du som leder skal forholde dig, hvis dagpengerefusionen ophører. 

Vi gennemgår også reglerne om sygefraværssamtaler og delvis genoptagelse af arbejdet. Endelig ser vi på, hvornår en afskedigelse i forbindelse med sygdom er saglig.

Aarhus 30.05.17 og København 19.09.17 | 3.250 kr. ekskl. moms | Læs mere her


Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

Hvordan skal skolelederen håndtere forældreklager? Hvornår skal forældrene inddrages i en afgørelse? Kan skolelederen lave regler for lærernes adfærd på skolen fx sprogbrug eller påklædning? Og hvordan griber ledelsen situationen an, når kvaliteten af en lærers arbejde ikke er tilfredsstillende?

På kurset sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederen som myndighedsperson og personaleleder.

Aarhus 10.10.17 | 3.250 kr. ekskl. moms Læs mere her


 

Vil du vide mere?

Kontakt os hvis du vil vide mere om vores kurser eller om muligheden for at hente et forløb hjem i egen organisation.