Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Med særlig fokus på børne- og ungeområdet og teknik- og miljøområdet ser vi på kommunens erstatni

Se detaljer

Håndtering af sygefravær for decentrale ledere

Se detaljer

Selvejende institutioners retlige forhold

Selvejende institutioner findes på stort set alle driftsområder i kommunerne.

Se detaljer