Overblik over aktuelle kurser på hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelkurserne i COK er efterhånden omfattende. Det er også et område, som fortsat fylder meget i de kommunale kompensations- og rehabiliteringsopgaver, og nu er der muligvis (igen) ændringer på vej i serviceloven. Men indtil da tilbyder vi lige et overblik over en række attraktive kurser for dig, der beskæftiger dig med myndighedsopgaver inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Alle kurserne varer to dage og giver også god mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre kommuner.

Det overordnede formål med kurserne er at skærpe og styrke overvejelser og afgørelser i tråd med den gældende lovgivning og praksis på området. Og du er velkommen til at dele dette, hvis du kender nogen, der kunne være interesserede.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er

Handicap 2017 – Empowerment genbesøgt

Konferencen byder på internationale oplægsholdere, aktuel forskning inden for handicapområdet og et skarpt fokus på, hvordan vi kan understøtte empowerment i socialt arbejde og socialpolitik.

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 år erhvervserfaring, mulighed for at arbejd

Se detaljer

Støtte til køb af bil - Servicelovens § 114

Hvornår er man berettiget til en bil eller en særlig indretning af bil som følge af sit handicap? Dette spørgsmål stiller mange borgere og sagsbehandlere sig selv.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – Erfarne

- Med særligt fokus på sagsbehandling af forbrugsgoder

Se detaljer

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Se detaljer

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – nye og let øvede

Bliv klædt på til en systematisk tilgang til arbejdet med lovgivningen i praksis ved brug af fagl

Se detaljer

Boligændringer - Servicelovens § 116 (nye og let øvede)

Dette 2-dags kursus klæder dig på til at blive skarpere på bevillingskravene inden for Servicelovens § 116 samt giver dig redskaber til brug i både simple og komplekse boligsager.

Se detaljer