Besøg samskabelse.cok.dk

Find os på facebook

Kursus Kan også rekvireres

Grundkursus for ledere af danskuddannelser

Grundlæggende indføring i lovgrundlag, økonomi, ledelse og personaleforhold i forbindelse med gennemførelse af danskuddannelser for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

  • Baggrundsinformation

  • Rekvirer

Formål

Kurset vil blive opbygget omkring fire hovedelementer:

Lovgrundlag:
Danskuddannelsesområdets udvikling og organisering.
Lovens formål, målgruppe, undervisningstilbud og prøver.
Uddannelsesretten og vilkår for deltagelse.
Udbyderne og kommunernes tilsynsopgave.
Anden relevant lovgivning, især integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Betaling af udbyderne og finansiering af kommunernes integrationsopgaver.
Prøveområdet og det ledelsesmæssige ansvar.

Økonomistyring:
Nye vinde i økonomistyringen.
Karakteristiske træk ved økonomistyring på danskuddannelsesområdet.
Styringsprincipper og -styringsværktøjer.
Krav til administration og IT.

Ledelse af et sprogcenter:
De særlige udfordringer og opgaver, som en sprogcenterledelse skal håndtere.
Ledelse og udvikling i en verden under konstant forandring.
Organisering og tilrettelæggelse af den pædagogiske ledelse.
Den eksterne interessevaretagelse, herunder samspillet med øvrige integrationsindsatser.

Personaleforhold:
Ledelsesretten - hvad omfatter den og hvor går grænsen?
Vanskelige personalesager - hvordan håndteres sådanne sager i praksis? Tjenstlig samtale, advarsel, afsked og bortvisning.
Sygefravær - hvordan skal det håndteres? Sygefraværssamtaler, lægeerklæringer, afsked pga. fravær og handicap.

Endeligt program følger snarest.

Målgruppe

Nye ledere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelser for voksne udlændinge, herunder potentielle ledere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusledelse:
Birger Mortensen, chefkonsulent i KL

Undervisere:
Charlotte Primrose Stegmann, chefkonsulent i SIRI, Peter Villads Vedel og Gitte Østergaard Nielsen, begge pædagogiske konsulenter i SIRI, Peter Bogh og Birger Mortensen, begge chefkonsulenter i KL, Lotte Bryde, jurist i KL, Hanne Lohmann, forstander ved Sprogcenter Nordsjælland og Charlotte Ege, souschef ved Sprogcenter Hellerup.

Samarbejds-partnere

KL og Integrationsservice under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Tid og sted

Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
12.04. kl. 09.30 - 14.04.2016 kl. 15.00

Pris

Prisen er 1.895 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning.

Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

Tilmeldings-vilkår

Tilmeld dig på cok.dk senest tirsdag den 08.03.2016.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Vælg dato og sted i menuen ovenfor for at se programmet

Hent forløbet hjem i din egen kommune

Vil du vide mere?

Helle Richter

Koordinator

Helle Richter

T: 8779 6302

E: hri@cok.dk