Besøg samskabelse.cok.dk

Find os på facebook

Uddannelse Kan også rekvireres

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Deltag i landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring. Lær af de mest erfarne eksperter og praktikere - og få inspiration til nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring.

Omkring 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har allerede gennemført kursusforløbet. Nu har du også muligheden!

Fremtidens Økonomistyring udbydes nu som et intensivt 8-dages forløb med mulighed for at udbygge uddannelsen med nye fagmoduler.

Se video nederst på siden

  • Baggrundsinformation

  • Rekvirer

Formål

Alle landets kommuner skal udvikle deres økonomistyringsmodeller med henblik på at skabe det størst mulige ledelsesrum. Der skal skabes maksimal effekt af de kommunale aktiviteter - og samtidig skal budgetterne holdes.

Vejen frem er at styrke den decentrale ledelseskraft og ved en moderne og effektiv effektbaseret styringsmodel give den enkelte leder de bedst mulige vilkår for at løse opgaver i dialog med medarbejderne. Det kræver, at økonomistyringsmodellen udvikles.

Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet skal fremme inklusionsarbejdet, understøtte den valgte skolestruktur og sikre incitamenter til øget kvalitet. Takstmodeller på det specialiserede område skal kunne rumme differentierede takster, incitamenter til kvalitetsforbedringer og reduktion af udgiftsniveau samt skabe bæredygtige tilbud. Overførselsprincipper skal indrettes, så de sikrer en hensigtsmæssigt fordeling af ressourcerne mellem institutioner, fremmer omkostningseffektiv drift samtidig med at servicerammeoverholdelsen skal kunne styres. Dette blot for at nævne nogle af temaerne for Fremtidens Økonomistyring.

Vi har teknikker, metoder og erfaringer, og elementer er implementeret i mange kommuner. Fremtidens Økonomistyring skaber rammerne for en integreret økonomisk styring med fokus på effekt og resultater. Kravene til den kommunale service er stigende og økonomien begrænset. Det kræver, at alle spiller på samme hold og at økonomistyringen er medspiller fremfor modspiller i det faglige arbejde.

De sidste 3-4 år har den markante trend været, at der er blevet sat fokus på evidens og effektbaseret styring. De knappe ressourcer har øget behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og langt sigt. Komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introducerer nye styringsmekanismer og styringsbehov. Derfor er det gennemgående tema i Fremtidens Økonomistyring omkostningseffektvitet - og derfor er et hovedsigte med forløbet at vise, hvordan økonomisk og effektbaseret styring går hånd i hånd.

Fremtidens Økonomistyring blev fra år 2010 til 2015 udbudt som et 12-dages forløb og mere end 400 deltagere gennemførte dette kursus. Fra foråret 2016 udbyder COK Fremtidens Økonomistyring som et fast grundkursus på 8 dage fordelt over 4 sessioner á 2 dage. Samtidig har du mulighed for at udbygge uddannelsen med specialiserede udviklingsforløb og nye fagmoduler. Læs mere i kursusbrochuren.

Målgruppe

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv.

Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Samarbejds-partnere

Kurset er udviklet i samarbejde med Økonomidirektørforeningen (ØDF) samt professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, som har tilrettelagt kurset og har det faglige ansvar for hele forløbet. Med kurset lægger COK og ØDF fundamentet for udviklingen af fremtidens øko-nomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne.

ØDF - Økonomidirektørforeningen Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Tid og sted

Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Session 1: 22.09. kl. 09.00 - 23.09.2016 kl. 16.30 (Internat)
Session 2: 03.10. kl. 09.00-16.30 og 04.10.2016 kl. 09.00-16.00
Session 3: 27.10. kl. 09.00 - 28.10.2016 kl. 16.30 (Internat)
Session 4: 10.11. kl. 09.00-16.30 og 11.11.2016 kl. 09.00-16.00

Pris

Prisen er i alt 29.500 kr. ekskl. moms, og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt to internatophold på Hotel Koldingfjord på session 1 og 3. Evt. overnatninger på de øvrige sessioner (2 og 4) er for egen regning, og kan købes til 895 kr. pr. overnatning inkl. moms ved at kontakte Hotel Koldingfjord.

Opnå rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune på samme hold:
2 deltagere: 10 % rabat pr. deltager
3 deltagere: 20 % rabat pr. deltager
4 deltagere: 30 % rabat pr. deltager

Rabatordningen gælder op til fire deltagere, og der er således ikke rabat på den 5. deltager eller derover. Rabatordningen er lavet med to formål. For det første har vi erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. For det andet ønsker vi et hold med forskellige kommuner repræsenteret, da dette giver mulighed for mere nuancerede diskussioner.

Har I svært ved at koordinere tilmeldingerne internt i kommunen, kan I blot kontakte os, så giver vi en status på de aktuelle tilmeldinger fra jeres kommune.

Faktura på totalbeløbet sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

Tilmeldings-vilkår

Tilmeld dig på cok.dk senest mandag den 08.08.2016.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Vælg dato og sted i menuen ovenfor for at se programmet

Forløb:

22.09.16 - 23.09.16, (1 - Hold AV, Hotel Koldingfjord,...)

03.10.16 - 04.10.16, (2 - Hold AV, Hotel Koldingfjord,...)

27.10.16 - 28.10.16, (3 - Hold AV, Hotel Koldingfjord,...)

10.11.16 - 11.11.16, (4 - Hold AV, v)

Tilmeldingsfrist: 08.08.16

Hent forløbet hjem i din egen kommune

Vil du vide mere?

Klaus Akselsen

Chefkonsulent

Klaus Akselsen

T: 8779 6301

E: kan@cok.dk

Anne Midutzki

Koordinator

Anne Midutzki

T: 8779 6380

E: ami@cok.dk