Vi ses på Folkemødet

Skal du på Folkemødet i år? Det skal COK også, og vi glæder os til at hilse på kunder og samarbejdspartnere, blive inspireret og måske endda selv inspirere lidt.

I år afholder COK tre debatter med fokus på lokaldemokrati, forældresamarbejde i dagtilbud og kommunal service. Det gør vi KL’s telt på Allinge Røgeri, hvor vi også kan findes, hvis du har lyst til en snak om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Læs mere om vores debatter nedenfor – og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Vi ses i uge 24!

Kan man uddanne kommunalpolitikere? 

Torsdag den 15. juni kl. 13-14 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Kan man uddanne kommunalpolitikere, eller er man som folkevalgt pr. definition kompetent? Vær med, når embedsmænd og politikere diskuterer behov, muligheder og udfordringer ved uddannelse af kommunalpolitikere!

Det er et interessant paradoks, at man som folkevalgt pr. definition er kompetent, samtidig med at det forventes, at man er i stand til at sætte sig ind i komplekse sager og træffe velovervejede beslutninger. Ved sidste kommunalvalg deltog mere end 80% af de nyvalgte på Kattegat Kommune, som er det eneste reelle uddannelsestilbud til kommunalpolitikere. Her introduceres de nyvalgte til lokaldemokratiets grundprincipper, de kommunale budgetter og de politiske beslutningsgange. Men er det nok?

En undersøgelse fra COK viser, at folkevalgte efterspørger decideret kompetenceudvikling om f.eks. politisk ledelse, kommunaløkonomi og politikudvikling med borgere. Bør vi kompetencepolitikere? Hvis vi bør – hvem kan gøre det på en troværdig måde? Og hvem skal betale gildet?

 • Solvejg Schultz-Jacobsen, Vicedirektør, KL
 • Uffe Jensen, Borgmester, Odder Kommune
 • Rie Perry, Kommunaldirektør, Næstved Kommune
 • TBA, Lokalpolitiker, TBA
 • Hanne Bak Lumholt, Direktør, COK
 • Thomas Nymann Nielsen (moderator), Chefkonsulent, COK

Se eventet her

Se eventet på Facebook her

Styrket borgerkontakt og bedre service – hvordan?

Fredag den 16. juni kl. 10-11 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Hvordan lykkes kommuner med at skabe bedre service og øge medarbejdertilfredsheden på samme tid?

De fleste kommuner arbejder målrettet med at skabe bedre service samtidig med, at de øger trivslen blandt medarbejderne. Men hvad forstår kommunerne ved god service – og hvad forstår borgerne? Og hvordan ved vi, om vi lykkes med at skabe god service? Vi diskuterer det moderne servicebegreb og undersøger, hvordan kommunerne kan lykkes med at skabe bedre service i en tid, hvor både politikere og borgere stillede øgede krav til sagsbehandlingen.

 • Kate Bøgh, Social- og sundhedsdirektør, Favrskov Kommune
 • Christine Brochdorff, Kommunaldirektør, Furesø Kommune
 • John Møldrup (moderator), Chefkonsulent, COK

Se eventet her

Se eventet på Facebook her

Forældresamarbejde i dagtilbud – medborgerskab i perspektiv

Fredag den 16. juni kl. 16.15-17.15 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Dagtilbud og forældresamarbejde er i fokus og kommer højt på kommunernes dagsorden de næste år. Vi sætter fokus på forældresamarbejde i dagtilbud og ledelse af dette. 

Vi fortæller historien om, hvorfor forældresamarbejde er så vigtigt og giver perspektiver på, hvordan politikere og medarbejdere skal forholde sig til og involvere forældrene, så de kan udøve medborgerskab. En forælder, en institutionsleder og en lokalpolitiker giver forskellige vinkler og perspektiver på forældresamarbejde, og i teltet debatterer vi mulighederne for at udøve aktivt medborgerskab gennem forældresamarbejdet i daginstitutioner.

 • Kristian Johannesen, Konsulent og tidl leder af dagtilbud, Bornholms Regionskommune
 • Gitte Andersen, Formand for forældrebestyrelsen, Bornholms Regionskommune Jane Jegind, Rådmand og medlem af KL's Børne- og Kulturudvalg, Odense Kommune
 • Bent Suhr (moderator), Chefkonsulent, COK

Se eventet her

Se eventet på Facebook her