Målgruppe

Kommunale ressourcepersoner, der har eller får en central rolle i forhold til indførelsen af Fælles sprog III. Uddannelsen henvender sig til kommuner, der planlægger at implementere eller er i færd med at implementere Fælles sprog III. Uddannelsen kan også tages af andre parter, der får en central rolle i den kommunale implementering.

Kursusdatoer
 • Hold 6:
  Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
  04.12.2017 kl. 09:00 - 05.12.2017 kl. 15.30
  22.01.2018 kl. 09:00 - 15.30
 • Hold 5:
  Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C
  06.09.2017 kl. 09:00 - 07.09.2017 kl. 15:30
  25.10.2017 kl. 09:00 - kl. 15:30
Pris: 6.750 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning på modul 1 (ikke modul 2). Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.08.2017. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen

Fælles sprog III Instruktøruddannelse

Fælles Sprog III (FSIII) er en ny praksis for dokumentationsstandarder i kommunerne.

Indhold

I forbindelse med kommunernes organisatoriske implementering af FSIII, ses det som et ønske at sikre, at kommunerne anvender FSIII metoden så ensartet som muligt.

Ved udviklingen af e-læringsmateriale er der etableret et ensartet fundament for forståelse og anvendelse af FSIII metoden. Det samme gælder det fælles fundament, som underviserne på instruktøruddannelsen bærer videre. De er uddannet på internater af KL og med deltagelse af COK for sikre, at det er den rigtige undervisning, der gives de kommende instruktører om FSIII.

KL uddanner de første 150 instruktører ud fra en særbevilling. Disse pladser er på forhånd bevilget kommunerne ud fra størrelseshensyn, og uddannelserne er dermed optaget. COK står for de sideløbende og efterfølgende instruktøruddannelser, som er helt de samme og med de samme undervisere – men som altså er åbne for alle, for hvem en FS III-instruktøruddannelse er relevant.

Instruktøruddannelse den eneste af sin slags i landet og den eneste, der er konstrueret af kommunerne selv – via KL.Uddannelsen giver instruktørerne:

- Viden om anvendelse af FSIII som dokumentationsmetode på et niveau, så de kan videreformidle det i egen kommune
- Viden om anvendelse af FSIII
- Viden om, hvilken del af e-læringen, de skal anbefale alt efter fag- og funktionsgruppe
- Forståelse for dokumentationskrav i forhold til FSIII for alle fag- og funktionsområder
- Viden til at bistå kommunens FSIII projektleder med udarbejdelse af uddannelsesstrategi og planlægning af kommunens undervisningsforløb

Uddannelsen består af et internat på to dage samt en opfølgningsdag ca. 6 uger derefter. Der er to undervisere fra KLs instruktøruddannerkorps på hele tiden, og der vil være god mulighed for også at vende og dreje alle de spørgsmål, der følger med en ny dokumentationsmetode. Uddannelsen er dog ikke IT-system-afhængig og går ikke ind i lokale beslutningsprocesser om hvem, der gør hvad, men uddanner i FSIII-metodikken.

Deltagelse i uddannelsen giver et kursusbevis på, at man er Instruktør i Fælles Sprog III, men der er ingen egentlig eksamen.

Kurset er din personlige indføring i FSIII metoden. Du får dermed et dybdegående kendskab til metoden, som du kan bruge til fx at udvikle de undervisningsforløb, der er behov for i egen kommune.

COK står også for andre tema- og kursusdage om Fælles Sprog III, og vores uddannerkorps kommer også gerne ud til kommuner og fortæller om metoden, systematikken, forandringerne og de rigtig gode pointer i FSIII.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst og morgenmad
 • 09:30
  Velkomst og introduktion
 • 10:30
  Overordnet lovkrav til dokumentation
 • 10:50
  Hvad er FSIII/De 3 grundelementer
 • 11:00
  TIlstande, Funktionsevnetilstande, Helbredstilstande
 • 11:35
  Klassifikationer/strukturerede data
 • 12:15
  Frokost
 • 13:00
  Præsentation af procesmodel
 • 13:15
  Procesmodellen
 • 14:45
  Kaffepause
 • 15:00
  Procesmodellen, forsat
 • 17:00
  Pause inkl. indkvartering
 • 18:00
  Middage
 • 19:30
  Opsummering via spil
 • 21:00
  Tak for i dag
Dag 2
 • 08:00
  Morgenmad
 • 09:00
  Velkommen på dag 2 og opsummering af dag 1
 • 09:30
  Casearbejde
 • 12:15
  Frokost
 • 13:00
  Casearbejdet, forsat
 • 14:30
  Opfølgning/afrunding inkl. kaffe og kage
 • 15:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er