Målgruppe

Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring på folkeskoleområdet. Dagen er relevant både for medarbejdere og leder, der beskæftiger sig med økonomistyring, samt faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny tildelingsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens folkeskole. Ligeledes giver temadagen specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af effektbaseret økonomistyring.

Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Effektbaseret styring af folkeskolen
  30.10.2017 kl. 09:00 - kl. 16:30
Pris: 3.800 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Efter fristen er tilmeldingen bindende
Tilmeldingsfrist18.09.2017. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Effektbaseret styring af folkeskolen

Kom til inspirationsdag og få viden om fremtidens distriktsbaserede tildelingsmodeller på folkeskoleområdet. Bliv inspireret af de nyeste erfaringer med effektbaseret styring i danske kommuner.

Indhold

Hvis folkeskolen skal udvikles, er vejen frem at styrke den decentrale ledelseskraft og ved en moderne og effektiv økonomisk styringsmodel at give den enkelte skoleleder de bedst mulige vilkår for at løse opgaver i dialog med medarbejdere og forældre. For at lykkes fuldt ud skal hele styringsmodellen videreudvikles.

Effektbaseret økonomistyring drejer sig om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer. Som alternativ til de traditionelle tildelingsmodeller på folkeskoleområdet begynder flere kommuner at orientere sig mod mere præcise og avancerede distriktsbaserede modeller. Sådanne tildelingsmodeller baseres på, at skolerne får et vidtgående ledelsesrum og budgetansvar for alle børn i skoledistriktet, idet så stor en andel af det samlede budget som muligt tildeles til skolerne ud fra objektive kriterier.

På temadagen vil du blive inspireret af de mest visionære og nyskabende erfaringer med effektbaseret styring i danske kommuner. Perspektiverne for en effektbaseret økonomistyring er tildelingsmodeller, der også baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter. Få introduktion til, hvilke muligheder der er, samt hvilke krav det stiller til data og ledelseskraft.

Du vil også på temadagen høre mere om, hvordan et vidtgående decentralt ledelsesrum implementeres i tildelingsmodellen. Det drejer sig både om tildeling af inklusions- og specialundervisningsmidler til skolerne ved anvendelse af socioøkonomiskbaseret risikojustering, og om tildeling af det fulde økonomiske ansvar for undervisning- og ungdomsuddannelse for alle børn i distriktet.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Velkomst og introdution af programmet v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB)
 • 09:30
  Introduktion til Effektbaseret styring af folkeskolen (PNB)
 • 10:15
  Den distriksbaserede tildelingsmodel: Principperne (PNB)
 • 11:00
  Effektbaseret styring i Vordingborg Kommune
 • 12:00
  Frokostpause
 • 12:45
  Effektstyringens teknikker (PNB)
 • 13:45
  Økonomisk styring på vej i Faaborg-Midtfyn Kommune v/ Louise Thule (LT)
 • 14:45
  Perspektiver for effektbaserede tildelingsmodeller (PNB)
 • 16:00
  Afslutning og diskussion
 • 16:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er