Ledelse af forældresamarbejde i et børneperspektiv

- Hvordan kan man lede forældresamarbejdet som en integreret del af kerneopgaven?

Se detaljer

God ledelse af daginstitutioner - gør en forskel

Få overblik over de ledelsesmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet og konkrete ledelsesværktøjer, du kan arbejde med i praksis.

Se detaljer

Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området

Skoler og institutioner skal ikke stå alene med opgaven at løfte alle børns læring, udvikling og trivsel – her er konsulenter og ressourcepersoner er en afgørende ressource.

Se detaljer

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

COK inviterer i efteråret 2017 til temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Se detaljer

Økonomi for decentrale ledere

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer

Det personlige lederskab - dagtilbud

Der er store gevinster at hente, når du undersøger og arbejder med dit personlige lederskab: Dine ledelsesopgaver bliver mere gennemskuelige, tilliden fra dine medarbejdere bliver styrket.

Se detaljer

Fagprofessionel ledelse af dagtilbud

På modulet får du kompetencer til at praktisere fagprofessionel ledelse opad, udad og nedad i balance med de politiske krav, der stilles til dagtilbudsområdet.

Se detaljer