Ledelse af forandringsproceser – dagtilbud

Få teori og værktøjer, som gør dig i stand til at gå forrest og ledelse forandringsprocesser på både strategisk og operationelt niveau.

Se detaljer

Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer

Kurset er et introforløb for nyvalgte skolebestyrelser, som udarbejdes i tæt samarbejde med skolen/forvaltningen og tilpasses de lokale forhold for skolerne.

Se detaljer

Ledelse af forældresamarbejde i et børneperspektiv

- Hvordan kan man lede forældresamarbejdet som en integreret del af kerneopgaven?

Se detaljer

Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området

Skoler og institutioner skal ikke stå alene med opgaven at løfte alle børns læring, udvikling og trivsel – her er konsulenter og ressourcepersoner er en afgørende ressource.

Se detaljer

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

COK inviterer i efteråret 2017 til temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Se detaljer

Økonomi for decentrale ledere

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer

Det personlige lederskab - dagtilbud

Der er store gevinster at hente, når du undersøger og arbejder med dit personlige lederskab: Dine ledelsesopgaver bliver mere gennemskuelige, tilliden fra dine medarbejdere bliver styrket.

Se detaljer

Pædagogisk ledelse: Fagprofessionel ledelse af dagtilbud

På modulet får du kompetencer til at praktisere fagprofessionel ledelse opad, udad og nedad i balance med de politiske krav, der stilles til dagtilbudsområdet.

Se detaljer