COKs bestyrelse

Direktør Kristian Heunicke, KL (formand)
Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune (næstformand)
Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Furesø Kommune
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune
Lektor Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, politik og filosofi, CBS
Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune
Formand Bodil Otto, HK Kommunal, Observatør KTO

To medarbejderrepræsentanter 

Chefkonsulent Hanne Lykke, COK
Chefkonsulent Hans Martin Brøndum, COK