Et beskæftigelsesperspektiv for alle

Hvis der skal skabes bæredygtige resultater og effekter af det tværgående samarbejde, er der er behov for at skabe et rum til at definere og samtænke beskæftigelsesindsatsen på tværs af ledelsesniveauer, fagområder og organiseringer i den enkelte kommune. Det er nødvendigt at arbejde med klare indsatser ud fra de strategiske målsætninger og planer, kommunen har.

Derfor er der brug for, at ledelser og fagprofessionelle arbejder praktisk, konkret og helhedsorienteret med et beskæftigelsesperspektiv for alle borgere – også de udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Og der er brug for at gøre det helhedsorienteret på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

COK tilbyder derfor kompetence- og organisationsudviklingsforløbet ’Et beskæftigelsesperspektiv for alle borgere’, som består af tre moduler, der kan sammenkædes efter ønske:

Sæt retning: Bedre resultater i tværgående samarbejde

Få bedre resultater ud af det tværgående samarbejde: Temadrøftelse om ledelses- og organisationsperspektiver i det tværgående samarbejde om udsatte borgere med komplekse sager.

Se detaljer

Gå forrest: Ledelse i og af tværgående samarbejde

Oplever du, at der stilles særlige krav til dig som leder på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, når dine medarbejdere skal etablere et konstruktivt samarbejde med andre fagprofessionelle og

Se detaljer

Gå sammen: Tværgående samarbejde i praksis

Er du fagprofessionel på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet og skal du samarbejde med andre om komplekse sager for udsatte borgere? Så ved du, at et konstruktivt samarbejde og gode løsnin

Se detaljer

Forløbet kan afholdes som et sammenhængende forløb med alle tre moduler, men ud fra forholdene i den enkelte kommune kan det også give mening at rekvirere et eller to af modulerne. Omdrejningspunktet er under alle omstændigheder de lokale forhold og den enkelte kommunes strategiske planer på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Læs folderen

Du kan også læse mere om de tre moduler i folderen, som du finder som PDF og bladrefil herunder. Klik her for at bestille et fysisk eksemplar.