Kompetencer til arbejdet med børn og unge

Vores uddannelsestilbud på børn- og ungeområdet er målrettet medarbejdere og ledere i kommunale institutioner, skoler og forvaltninger. Gennem kurser, temadage, konferencer og skræddersyet læringsforløb bistår vi kommunerne i at realisere de nationale og lokale mål om børn og unges trivsel og læring. 

Vi tilbyder sammenhængende kompetenceudvikling, der fremmer og understøtter den organisatoriske sammenhængskraft og kvalitet i dagtilbud og folkeskole, og som styrker helhedstænkning og ny pædagogisk ledelses- og forvaltningsmæssigpraksis. Du kan se alle vores kurser og uddannelser herunder. I menuen til venstre kan du læse mere om nogle af de andre områder, vi arbejder med på børn og ungeområdet, herunder Børnekataloget og vores uddannelse i ledelse af dagtilbud på diplomniveau.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information og viden om aktuelle kurser, uddannelser, konferencer og temadage >>

Sagsbehandling og lovgivning Se kurser og uddannelser (19)

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Du stilles som fagprofessionel over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Metoder og indsats Se kurser og uddannelser (20)

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er