Målgruppe

Kurset henvender sig til de medarbejdere, der i kommunen skal stå for opkvalificering af frontpersonale, så de kan gennemføre opsporende samtale om alkohol.
Der er op til tre pladser pr. kommune til de medarbejdere, der skal koordinere og planlægge undervisning af frontpersonalet.
Det foreslås, at en af pladserne går til en fra kommunens alkoholbehandlingsenhed, dette for at understøtte samarbejdet mellem underviserne og kommunens alkoholbehandling.

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  11.12.2017 kl. 09:30 - 12.12.2017 kl. 17:00
Pris: 1.000 kr.
Prisen ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning.
Tilmeldingsfrist09.11.2017. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Kursus om undervisning af frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol

Målet er, at kursusdeltagerne bliver fagligt kompetente til at planlægge og stå for undervisningen af kommunens frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol.

Udbytte

Over to dage fås viden om alkohol og konsekvenser af et stort forbrug. Samtaleteknik og -metode præsenteres og sættes ind i en ramme, så alkohol kan blive en naturlig del af samtalen med borgeren. For at undersøtte kursusdeltagerens undervisning af frontpersonale i kommunen er kursusdag 2 tilrettelagt således, at en skitse til det lokale undervisningstilbud opbygges.

Indhold

Kurset har til formål at understøtte kommunernes kompetenceopbygning i relation til anbefalingen om "Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale" (Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol, 2012).

Undervisningen kan fx gennemføres på tværfaglige temadage eller på frontpersonalets arbejdspladser, afhængig af de lokale forhold. Undervisningen kan hensigtsmæssigt gennemføres sammen med andre i kommune, fx behandlere fra alkoholbehandlingen.
I den opsporende samtale om alkohol inddrager frontmedarbejderen spørgsmål om alkohol, i den samtale, som de i øvrigt har med borgeren. Der spørges ind til alkoholvaner, der gives feed-back på alkoholforbrug, der uddeles folder om alkoholforbrug og ved behov henvises borgeren til det rette alkoholrådgivnings/-behandlingstilbud.

I den opsporende samtale om alkohol inddrager frontmedarbejderen spørgsmål om alkohol, i den samtale, som de i øvrigt har med borgeren. Der spørges ind til alkoholvaner, der gives feed-back på alkoholforbrug, der uddeles folder om alkoholforbrug og ved behov henvises borgeren til det rette alkoholrådgivnings/-behandlingstilbud.

Tilrettelæggelse

Kurset udbydes af Sundhedsstyrelsen

Særlige forhold

Kurset er målrettet kommuner, som har besluttet at implementere alkoholforebyggelsespakkens anbefaling om opsporende samtale om alkohol ved frontpersonale.
Det vil være nødvendigt med ledelsesmæssige beslutning om at:
• Frontpersonalet opkvalificeres, og at pågældende kursusdeltager står for undervisningen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Alice Malling Thaarup, mødeleder, tidligere leder på misbrugsområdet
Mia Fisherman, repræsentant for Sundhedsstyrelsen, læge
Sverre Barfod, speciallæge i almen medicin
Anna Trolle Bendtsen, chefkonsulent i Frederiksberg Sundhedscenter og formand for temagruppen Alkohol i Sund By Netværket

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Registrering og morgenkaffe
 • 10:00
  Velkommen på kursus
  v Alice Malling Thaarup, mødeleder
 • 10:30
  Introduktion til kurset
  v Mia Fisherman, læge, repræsentant for Sundhedsstyrelsen
 • 11:00
  Kaffepause
 • 11:15
  Danskernes alkoholvaner - hvor stort er problemet?
  v Sverre Barfod, speciallæge i almen medicin
 • Konsekvenser af et stort alkoholforbrug?
  v Sverre Barfod, speciallæge i almen medicin
 • 12:45
  Frokost
 • 13:30
  Den opsporende samtale om alkohol
  v Sverre Barfod, speciallæge i almen medicin
  - Hvordan spørge ind til alkohol?
  - Barrierer for at tale om alkohol og hvordan overkomme dem?
  - De kommunale tilbud - den forebyggende samtale om alkohol og alkoholbehandling til borgere med alkoholafhængighed
 • 16:30
  Pause
 • 18:30
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Opsamling på dag 1
  v Alice Malling Thaarup, mødeleder
 • 09:00
  Opkvalificering af frontpersonale i den opsporende samtale om alkohol
  v Anne Trolle Bendtsen, chefkonsulent, Frederiksberg Sundhedscenter, Frederiksberg Kommune
  Sådan gjorde vi i Frederiksberg Kommune, barrierer og veje i samarbejdet på tværs af forvaltninger
 • 10:30
  Kaffepause
 • 10:45
  Kommuneopdelt gruppearbejde
  v Alice Malling Thaarup, mødeleder
  - De ledelsesmæssige beslutninger for temadage for frontpersonale
  - Hvordan inddrages relevante forvaltninger, ressourcepersoner og samarbejdspartnere i planlægning af temadage
  - Indhold og tilrettelæggelse af temadag
  - Opfølgning på temadag
 • 12:30
  Frokost
 • 13:15
  Gruppearbejde og plenum
  v Alice Malling Thaarup, mødeleder
 • Inspiration og feed-back kommunerne imellem
  v Alice Malling Thaarup, mødeleder
 • 16:30
  Farvel og kort evaluering
  v Alice Malling Thaarup, mødeleder
 • 17:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er